Mars 16, 2023 08:36 Europe/Tirane
  • Si aktivitetet njerëzore po rrezikojnë popullatat e bretkosave

Bretkosat janë anëtarë gjakftohtë të grupit të amfibëve. Ata zhvillojnë mushkëritë në një fazë të pjekur dhe në këtë mënyrë mund të jetojnë si në habitatet tokësore ashtu edhe në ato ujore.

Lëkura e tyre është e mbuluar me mukozë e cila ndihmon në mbrojtjen e lëkurës dhe mbajtjen e saj të lagësht. Popullsia e bretkosave shërben si një tregues i mirë i shëndetit të ekosistemeve, pasi ato reagojnë ndaj ndryshimeve atmosferike. Ata jetojnë në një shumëllojshmëri mjedisesh, duke përfshirë tropikët dhe subtropikët, ndërsa pyjet tropikale të shiut kanë bollëkun më të madh të kësaj specie. 

Problemi Faktorë të ndryshëm janë përgjegjës për prirjen rënëse të popullsisë së bretkosave në nivel global.  Më të spikaturat prej tyre janë praktikat e paqëndrueshme të bujqësisë dhe akuakulturës.  Përveç kësaj, shfrytëzimi i burimeve si gjuetia, kapja, prerja e druve dhe korrja e drurit, peshkimi dhe korrja e burimeve ujore gjithashtu kontribuojnë shumë në këtë kauzë.  Aktivitetet njerëzore si industrializimi, urbanizimi, turizmi, miniera, shpimi i naftës/gazit, ndërtimi i digave/rrugëve/hekurudhave janë gjithashtu ndër shkaqet që kanë një ndikim serioz në popullatat e bretkosave. Kërcënime të tjera lindin nga speciet invazive dhe problematike dhe nga dëmtuesit dhe patogjenët e ndryshëm, si p.sh. kërpudhat kitride.Pasojat mjedisore Sipas të dhënave të IUCN, ka 6343 lloje bretkosash në botë.  Midis tyre, 42%, 29.2%, 28.8% e specieve totale janë përkatësisht tokësore, ujore dhe amfib.  2562 prej këtyre specieve aktualisht po bien në numër.  Amerika e Jugut është shtëpia e 905 prej këtyre specieve, e cila është më e larta e ndjekur nga Azia Jugore dhe Juglindore me 573 dhe rajoni Sub-Saharian me 482 specie.  Vendet kryesore shqetësuese janë Kolumbia, Madagaskari, Ekuadori ku numri i specieve me popullsi në rënie të bretkosave është përkatësisht 317, 241 dhe 220.  Vende të tjera me rëndësi janë Brazili (197), Kina (199), Indonezia (156), Peruja (159), Malajzia (133), Meksika (106), India (113) dhe Vietnami (128). 

8.6% dhe 14% e të gjitha llojeve të bretkosave renditen respektivisht si të rrezikuara dhe të rrezikuara në mënyrë kritike ndërsa 9.5% janë të prekshme, gjë që është një situatë shqetësuese duke marrë parasysh rëndësinë e tyre të ekosistemit si grabitqar dhe pre. Kolumbia, Meksika, Ekuadori dhe Haiti janë në krye të listës që strehojnë specie të rrezikuara në mënyrë kritike, të cilat përbëjnë respektivisht 72, 26, 43 dhe 31.  0.5% e specieve totale u zhdukën duke arritur në 32, ku 18 prej tyre ishin nga Sri Lanka. 

Zgjidhjet e mundshme Për të shpëtuar speciet e bretkosave të rrezikuara dhe të rrezikuara në mënyrë kritike, është e nevojshme të ndërmerren veprime të shumta.  Para së gjithash, cikli natyror i shumimit dhe shumimi i bretkosave duhet të sigurohet duke ruajtur habitatet e tyre aktuale.  Kjo mund të arrihet duke marrë politika dhe strategji të industrializimit, urbanizimit dhe bujqësisë që janë miqësore me mjedisin, veçanërisht ndaj popullatës së bretkosave.  Restaurimi i habitatit nëpërmjet menaxhimit konstruktiv të parqeve kombëtare, strehëve të kafshëve të egra, trupave ujorë të mbrojtur në tokë është thelbësor. 

Për më tepër, një mekanizëm kontrolli kundër sëmundjeve patogjene si dhe specieve invazive mbetet thelbësor.  Në mënyrë të ngjashme, praktikat e konservimit ex-situ, si p.sh. shumimi në robëri/shumëzimi artificial, formimi i bankës së burimeve të gjenomit mund të kenë një ndikim pozitiv në rritjen e bretkosave.  Bretkosat e pemëve me njolla të cilat po shkatërroheshin nga kërpudhat chytrid amfibe u shpëtuan nga zhdukja nga një ekip shkencëtarësh nga Qendra Kërkimore e Amfibëve në Melburn përmes mbarështimit në robëri dhe që atëherë ato janë rifutur në Parkun Kombëtar Kosciuszko pas 15 vjetësh. 

Konventa për Tregtinë Ndërkombëtare të Llojeve të Rrezikuara (CITES) është një marrëveshje midis 183 vendeve që parandalon tregtimin e specieve të kafshëve të egra nëse kërcënohet mbijetesa e tyre dhe këto rregulla duhet të zbatohen siç duhet pasi bretkosat konsumohen si ushqim për njerëzit në shumë vende. Duhet të futen gjithashtu legjislacione të tjera kombëtare dhe lokale. Së fundi, ngritja e ndërgjegjësimit përmes edukimit formal, trajnimit dhe angazhimit me organe të ndryshme të palëve të interesuara është jetike për të pakësuar kërcënimet mbizotëruese ndaj popullatës së bretkosave. 

Bretkosa Titicac Bretkosa Titicaca nuk bën përjashtim nga trendi global i rënies drastike të numrit të bretkosave. Bashkimi Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës (IUCN) ka vlerësuar një rënie prej 80 për qind të specieve midis 2003 dhe 2018 dhe, për këtë arsye, e ka vendosur bretkosën e liqenit Titicaca në Listën e Kuqe të Specieve të Kërcënuara, duke treguar se është në statusi i rrezikuar në mënyrë kritike. 

Friend of the Earth, një projekt i Organizatës Botërore të Qëndrueshmërisë, ka nisur kështu një partneritet me organizatën jofitimprurëse peruane Pro Carnivoros për të mbrojtur bretkosën gjigante. 

Përveç kësaj, projekti i WSO kontribuon në fushatat e ruajtjes për speciet e rrezikuara, të tilla si Save the Frogs. 

Bretkosa gjigante Titicaca është ndër amfibët ujorë më të mëdhenj në botë, trupi i saj mund të arrijë deri në 14 centimetra dhe lëkura e saj është e butë dhe e rrudhur. Ngjyra e shpinës së saj varion nga ulliri uniforme në të errët të çrregullt, me modele të ndryshme që mund të jenë pika ose pika të bardha ose gri. Ai ka mushkëri të vogla dhe merr frymë përmes palosjeve të ndryshme të lëkurës, një përshtatje që e lejon atë të qëndrojë nën ujë pa dalë në sipërfaqe për ajër. 

Ashtu si shumica e amfibëve, është një specie thelbësore e ekosistemit sepse luan një rol thelbësor ekologjik në transportimin e energjisë nga mjedisi ujor në atë tokësor. Po kështu, duke u ushqyer me insekte, bretkosa e ujit Titicaca rregullon popullsinë e tyre. 

Megjithatë, ekzistojnë disa kërcënime për ekzistencën e tij. Së pari, bretkosa Titicaca është prekur shumë nga ndotja dhe mbishfrytëzimi i tokës. Gjatë dy dekadave të fundit, aktivitetet bujqësore, minerare dhe urbane të kryera nga njerëzit kanë kontaminuar liqenin, duke shkaktuar vdekje masive. Përveç kësaj, një rritje e papritur e kërkesës për lëng bretkosash ka shtyrë gjuetinë dhe konsumin e bretkosës Titicaca jashtë kontrollit dhe përshpejtoi rënien e specieve. Në fakt, sipas traditave lokale, lëngu i bretkosave konsiderohet një kurë mjekësore, por merret në mënyrë të paligjshme. 

Projekti i Pro Carnivoros për të mbrojtur bretkosën gjigante Titicaca përfshin aktivitete afatmesme dhe afatgjata. Një nga qëllimet përfshin marrjen e mostrave të lagunave pranë dhe larg liqenit Titicaca, ku duhet ende të studiohen popullatat e izoluara të bretkosave gjigante./syri/