May 14, 2022 10:10 Europe/Tirane
  • Irani dënon rastet e reja të shkeljes së të drejtave të njeriut në SHBA

"Kazem Gharibabadi", sekretari i Shtabit të të Drejtave të Njeriut të Republikës Islamike të Iranit, në reagim ndaj zbulimit të dhjetëra varreve masive në shkollat ​​vendase amerikane, tha:

Pavarësisht abuzimeve të gjera me të drejtat e njeriut, Shtetet e Bashkuara ende i lejojnë vetes të këshillojë të tjerët për të drejtat e njeriut. Ndarja e fëmijëve vendas amerikanë nga familjet e tyre, gjuha dhe kultura e tyre dhe arsimimi i tyre i detyrueshëm dhe në fund vrasja e disa prej tyre, është një kapitull i errët i historisë së SHBA-së në shkatërrimin e qëllimshëm të banorëve autoktonë të Amerikës. Kjo është aq e qartë dhe e pamohueshme saqë edhe qeveria amerikane e ka pranuar. Sekretari i Shtetit Deb Hollande në një raport tha se hetimet e qeverisë për të kaluarën e shkollave indigjene me konvikt kanë çuar në zbulimin e varreve masive të shënuara ose të pashënuara në oborret e 53 prej këtyre shkollave. Në raport thuhet se në këto shkolla ka ndodhur “abuzimi i rëndë fizik, seksual dhe emocional” dhe hetimi është i dokumentuar mirë. Deri më tani janë regjistruar emrat e më shumë se 500 fëmijëve që kanë humbur jetën në këto shkolla. Pavarësisht pretendimeve  të qeverisë amerikane për të drejtat e njeriut, mbrojtjen e të drejtave dhe lirive individuale dhe sociale, si dhe të drejtat civile në Shtetet e Bashkuara, qeveria amerikane ka vepruar për një sërë çështjesh, duke përfshirë trajtimin e dhunshëm, çnjerëzor dhe diskriminues të popujve indigjenë, pakicave  dhe zezakëve, trajtimi çnjerëzor i azilkërkuesve, duke përfshirë ndarjen e fëmijëve nga prindërit e tyre, dhunën e pamëshirshme të policisë amerikane ndaj njerëzve me ngjyrë, statusin e të burgosurit, shkeljen e privatësisë etj., ku të gjitha pasqyrojnë pretendimet e rreme të Uashingtonit për të drejtat e njeriut. Pakicat racore dhe etnike janë prekur edhe  nga shpërthimi i virusit Korona dhe sëmundja Covid-19.  Komunitetet e zezakëve, latinëve dhe amerikanëve vendas janë prekur në mënyrë disproporcionale nga pandemia e Korona dhe kjo ka thelluar pabarazitë racore në Shtetet e Bashkuara në fushat e kujdesit shëndetësor, strehimit, aksesit në ujë të sigurt, punësimit, arsimit dhe akumulimit të pasurisë. Shtetet e Bashkuara, si udhëheqëse e Perëndimit dhe mbrojtëse e lirisë dhe të drejtave të njeriut dhe si një oficer policie globale, për propagandë dhe politikë publikojnë çdo vit një raport të detajuar mbi situatën e të drejtave të njeriut në vendet e tjera, duke synuar kundërshtarët e SHBA-së. Kjo është ndërsa Shtetet e Bashkuara janë shkelësi më i madh i të drejtave të njeriut në botë. Pyetja që vjen në mendje është se cili është privilegji i veçantë i Shteteve të Bashkuara që e konsiderojnë veten si një entitet të ashtuquajtur më vete dhe nuk lejojnë askënd të komentojë situatën e të drejtave të njeriut në atë vend?  Organizatat e të drejtave të njeriut si Këshilli i OKB-së për të Drejtat e Njeriut kanë raportuar për abuzime të shumta të të drejtave të njeriut në Shtetet e Bashkuara, duke përfshirë trajtimin e vazhdueshëm çnjerëzor të amerikanëve vendas dhe racizmin e gjerë. Zbulimi i varreve masive në shkollat me​ konvikt të Amerikës në të cilat janë varrosur banorët vendas është një shembull tjetër i shkeljeve të rënda të të drejtave të njeriut në vend. Në veçanti, Këshilli i OKB-së për të Drejtat e Njeriut ka kritikuar situatën abuzive dhe çnjerëzore të amerikanëve vendas dhe pakicave racore në Shtetet e Bashkuara dhe bëri thirrje për ndryshimin e situatës./ParsToday