Qershor 21, 2022 11:53 Europe/Tirane
  • Inflacioni në maj u rrit 6%, çmimi i naftës u rrit me 13%

Metodologjia e EUROSTAT përllogariti se, rritja e përgjithshme e çmimeve (inflacioni) në muajin maj ishte 6% në vendin tonë.

Ky rezultat ishte më i ulët se matjet kombëtare, të cilat raportuan një ndryshim vjetor me 6.7% në maj. Ndryshimet vijnë për shkak të peshave të ndryshme të disa grupeve ne artikut e shportës.

 

Sipas matjeve të EUROSTAT, rritja më e madhe e çmimeve prej 13,3% vërehet në grupin ‘Transporti’, pasuar nga grupet ‘Ushqime dhe pije joalkoolike’ me 9,6%, ‘Qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji’ me 4,8%, ‘Pije alkoolike dhe duhan’ me 4,3%, ‘Hotele, kafene dhe restorante’ me 3,5%, ‘Mobilim, pajisje shtëpie dhe mirëmbajtje’ me 3,4%, ‘Veshje dhe këpucë’ me 2,1%, ‘Argëtim dhe kulturë’ me 1,2%, ‘Mallra dhe shërbime të ndryshme’ me 1,0%, ‘Shërbimi arsimor’ me 0,9% dhe ‘Komunikimi’ me 0,8%.

 

Në muajin maj 2022, ndryshimi mujor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit është -0,8%. Ky ndryshim është ndikuar kryesisht nga ulja e çmimeve të grupit ‘Ushqime dhe pije joalkoolike’ me 2,4%, pasuar nga grupi ‘Argëtim dhe kulturë’ me 2,3%.

 

Nga ana tjetër, çmimet e grupit ‘Mobilim, pajisje shtëpie dhe mirëmbajtje’ u rritën me 0,9 %, pasuar nga ‘Hotele kafene dhe restorante’ me 0,4%, ‘Pije alkoolike dhe duhan’ me 0,3%, ‘Veshje dhe këpucë’ dhe ‘Transporti’ me 0,2% secili dhe ‘Qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji’ me 0,1%.

 

Të dhënat tregojnë se inflacioni në Shqipëri në muajin maj u rrit më pak se mesatarja europiane 8.8%. Estonia dhe Lituania kishin nivelet më të larta të inflacionit në maj përkatësisht me 20 dhe 18.2% dhe në krahun tjetër Zvicra dhe Islanda kishin nivelet më të ulëta të inflacionit përkatësisht me 2.4 dhe 4.6%.

 

Për të ndihmuar hartimin e politikave dhe për të realizuar një krahasueshmëri sa më të mirë me vendet e tjera, në bashkërendim me Eurostat, INSTAT ndërmori hapa në drejtim të krijimit të një baze të përbashkët metodologjike të shteteve anëtare për ndërtimin dhe përdorimin e IHÇK-së, sipas Rregullores së Këshillit Europian (KE), nr. 2494/95, të datës 23 tetor 1995.

 

Inflacioni i Eurozonës matet mbi bazën e treguesit të IHÇK-së. Termi ‘i harmonizuar’ nënvizon faktin që të gjitha vendet e BE-së zbatojnë të njëjtën metodologji në matjen e treguesit përkatës.

 

Ndryshimet e kontributit nga një tregues në tjetrin lidhen me faktin se kompozimi i peshave të mallrave brenda grupit ‘Ushqime dhe pije joalkoolike’ është i ndryshëm nga një tregues në tjetrin.

 

Kështu, brenda këtij grupi, nëngrupi ‘Fruta – Perime’, ka një peshë më të madhe te shporta e IHÇK-së (12.84% e shportës totale) sesa tek ajo e IÇK-së (8.44% e totalit).

 

Për shkak të këtij ndryshimi, kontributi i këtij grupi mallrash te totali është i barabartë me 2.5 pikë përqindje në rastin e treguesit IHÇK dhe me 1.2 pikë përqindje në rastin e IÇK-së. Ndryshime të vogla në kontribute vihen re edhe në disa grupe të tjera, por jo në madhësinë e ndryshimit të rastit të mësipërm./Syri